Thành ngữ tiếng Anh với từ Eyes

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh trực tuyến hàng đầu Việt Nam

Can't take your eyes off somebody/something

→ không thể rời mắt khỏi ai/cái gì

 • The first time we met, we couldn't take our eyes off each other.

  Ngay từ lần đầu tiên gặp chúng tôi đã không thể rời mắt khỏi nhau.

Shut/close your eyes

→ cố tình làm ngơ

 • You can't just close your eyes to his violence.

  Anh không thể chỉ giả đò không biết sự bạo hành của hắn ta.

Keep an eye on somebody/something

→ để mắt, trông chừng

 • Will you keep an eye on things here until I get back?

  Cậu có thể giúp để mắt mới việc ở đây đến khi tớ quay lại không?

Not believe your eyes

→ cực kỳ ngạc nhiên về những gì trông thấy

 • I couldn't believe my eyes when he walked in.

  Tôi thật sự không dám tin vào mắt mình khi trông thấy ông ta bước vào.

Beauty is in the eye of the beholder

→ mỗi người có một quan điểm khác nhau về vẻ đẹp

 • A: Have you seen her husband? He looks ugly, to my eyes. B: Well, beauty is in the eye of the beholder.

  A: Cậu có thấy mặt chồng cô ta chưa? Tôi thấy anh ta xấu trai quá. B: Thì mỗi người có một quan điểm khác nhau về cái đẹp mà.

Những bộ từ vựng tiếng Anh nền tảng

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Nếu bạn thật sự muốn giao tiếp tiếng Anh tốt

Bạn cần dành thời gian để cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của mình!

Để nghe nói giỏi tiếng Anh, bạn thật sự cần một vốn từ đủ rộng và biết cách sử dụng những từ đó.

Để làm được điều này, hơn 500 000 bạn đã và đang dùng học từ vựng tiếng Anh với LeeRit để giúp mình học cách phát âm đúngnhớ từ mới nhanh hơn.

 • Bài tập nghe từ của Trắc Nghiệm Thông Minh

  Bài tập Nghe từ:
  Đánh từ bạn vừa nghe

 • Bài tập đánh từ

  Bài tập đánh từ:
  Đánh từ thích hợp để hoàn thành câu

 • Hai trong số những bài tập hiệu quả khi bạn học từ vựng ở LeeRit

LeeRit có hơn 50 bộ từ vựng tiếng Anh đa dạng chủ đề cho nhiều trình độ khác nhau, LeeRit còn là nơi cung cấp cho bạn những thông tin từ vựng chính xác nhất, để giúp bạn có thể phát triển vốn từ vựng của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

FREE! Tạo tài khoản học thử miễn phí

Bạn chỉ cần 10 giây để tạo một tài khoản miễn phí

Bình luận & câu hỏi của bạn về chủ đề này