Thành ngữ tiếng Anh về CƠ THỂ

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Keep an eye on

→ quan tâm, trông chừng, để mắt đến.

  • We'll try to keep an eye on it. (Chúng tôi sẽ cố gắng trông chừng nó.)

Learn by heart/ know by heart

→ học thuộc lòng.

  • I must try my best to learn by heart all these phrasal verbs. (Tôi phải cố hết sức để học thuộc lòng tất cả những cụm động từ này.)

Let one’s hair down

→ (hoàn cảnh thân mật) thoải mái, thư giãn.

  • Why don't you let your hair down a bit? Come out with us for the evening. (Sao cậu không nghỉ ngơi một chút? Tối nay đi chơi với chúng tớ đi.)

(One's) lips are sealed

→ kín miệng, giữ bí mật.

  • I'd like to tell you what I know but my lips are sealed. (Em muốn nói với anh điều mà em biết nhưng em không thể tiết lộ được.)

To powder one’s nose

→ (từ cổ, dành cho phụ nữ) đi vệ sinh.

  • Well, if you'll excuse me a moment, I'm going to powder my nose.(Ôi, xin phép, tôi phải đi vệ sinh một chút.)

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

  • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
  • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
  • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
  • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm