Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn một số từ vựng tiếng anh dùng để mô tả và nói về động vật / nhóm động vật. Như đàn cá là "school of fish", bầy sư tử là "pride of lions" chứ không phải group hay pack gì nhé.

 

Xem thêm Video: Từ vựng tiếng Anh về Động vật

 

Từ vựng tiếng anh mô tả nhóm động vật

 • a brood / clutch of chicks.
  một ổ / lứa gà con
 • a colony / army of ants
  một đàn kiến
 • a farrow of pigs
  một lứa lợn
 • a flight of geese / birds
  một đàn ngỗng / chim
 • a flock of sheep / goats / birds
  một bầy / đàn cừu / dê / chim
 • a herd of cows / cattle / deer / elephants
  một bầy / đàn bò / gia súc / huowu / voi
 • a hive / swarm of bees
  một tổ ong
 • a litter of puppies
  một lứa chó con
 • a mob of cattle
  một bầy gia súc
 • a pack of hounds / wolves
  một bầy / đàn chó săn / sói
 • a plague of rats
  một bầy / đàn chuột
 • a pod / school / schoal of dolphins / whales / fish
  một tốp / đàn cá heo / cá voi / cá
 • a pride of lions
  một bầy / đàn sư tử
 • a swarm of bees/flies
  một bầy / đàn ong / ruồi

 

Từ vựng tiếng anh mô tả động vật

 • cold-blooded / warm-blooded animals
  động vật máu lạnh / máu nóng
 • furry animals / creatures
  động vật / sinh vật có lông thú
 • dangerous / tame animals
  động vật nguy hiểm / được thuần hóa
 • endangered / rare / extinct animals / species
  động vật / loài gặp nguy hiểm / hiếm / bị tuyệt chủng
 • feral / stray / wild animals / cats / dogs / pigs
  động vật / mèo / chó / lợn hoang dã / hoang / hoang dại
 • exotic animals / birds / beasts / pets / species
  động vật / chim / thú / thú nuôi / loài ngoại lai
 • caged / trapped / wounded animals / birds
  động vật / chim bị giam trong chuồng / bị mắc bẫy / bị thương
 • domestic / domesticated / farm / lab animals
  động vật nuôi trong nhà / được thuần hóa / trên đồng / trong phòng thí nghiệm
 • aquatic / forest / land / marine animals
  động vật sống dưới nước / trong rừng / trên bờ / dưới biển
  ​Cheers,
  Peter Hưng - Founder of LeeRit, Tiếng Anh Mỗi Ngày