Từ vựng tiếng Anh về Các dụng cụ y tế

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • first aid kit

  túi sơ cứu thương

 • sticking plaster

  băng cá nhân

 • bandage

  /ˈbændɪdʒ/

  vải băng vết thương

 • cotton wool

  /'kɔtn'wul/

  bông gòn

 • surgical mask

  khẩu trang y tế

 • stethoscope

  ống nghe (để khám bệnh)

 • oxygen mask

  mặt nạ oxy

 • eye chart

  bảng gồm các kí tự hoặc chữ cái với các kích thước to nhỏ khác nhau nhằm kiểm tra mắt

 • scales

  /skeɪl/

  cái cân

 • blood pressure monitor

  máy đi huyết áp

 • pregnancy testing kit

  dụng cụ thử thai

 • thermometer

  /θəˈmɒmɪtər/

  nhiệt kế

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm