Từ vựng tiếng Anh về Côn trùng

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh trực tuyến hàng đầu Việt Nam
 • fly

  /flaɪ/

  con ruồi

 • mosquito

  /məˈskiːtoʊ/

  con muỗi

 • bee

  /biː/

  con ong

 • wasp

  con ong bắp cày

 • butterfly

  /ˈbʌtərflaɪ/

  con bướm

 • moth

  /mɔːθ/

  con bướm đêm

 • dragonfly

  /ˈdræɡənflaɪ/

  con chuồn chuồn

 • flea

  con bọ chét

 • cockroach

  con gián

 • ant

  con kiến

 • termite

  /ˈtɜːrmaɪt/

  con mối

 • grasshopper

  /ˈɡræshɑːpər/

  con châu chấu

 • cricket

  /ˈkrɪkɪt/

  con dế

 • ladybug

  con bọ cánh cam

 • praying mantis

  con bọ ngựa

 • beetle

  /ˈbiːtl/

  con bọ cánh cứng

Những bộ từ vựng tiếng Anh nền tảng

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Nếu bạn thật sự muốn giao tiếp tiếng Anh tốt

Bạn cần dành thời gian để cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của mình!

Để nghe nói giỏi tiếng Anh, bạn thật sự cần một vốn từ đủ rộng và biết cách sử dụng những từ đó.

Để làm được điều này, hơn 500 000 bạn đã và đang dùng học từ vựng tiếng Anh với LeeRit để giúp mình học cách phát âm đúngnhớ từ mới nhanh hơn.

 • Bài tập nghe từ của Trắc Nghiệm Thông Minh

  Bài tập Nghe từ:
  Đánh từ bạn vừa nghe

 • Bài tập đánh từ

  Bài tập đánh từ:
  Đánh từ thích hợp để hoàn thành câu

 • Hai trong số những bài tập hiệu quả khi bạn học từ vựng ở LeeRit

LeeRit có hơn 50 bộ từ vựng tiếng Anh đa dạng chủ đề cho nhiều trình độ khác nhau, LeeRit còn là nơi cung cấp cho bạn những thông tin từ vựng chính xác nhất, để giúp bạn có thể phát triển vốn từ vựng của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

FREE! Tạo tài khoản học thử miễn phí

Bạn chỉ cần 10 giây để tạo một tài khoản miễn phí

Bình luận & câu hỏi của bạn về chủ đề này