Từ vựng tiếng Anh về Các loại giầy

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • lace-ups

  giầy có dây buộc

 • boots

  /bu:ts/

  giầy ống

 • athletic shoes

  giầy thể thao

 • leather shoes

  giầy da

 • flip-flops

  /ˈflɪp flɑːp/

  dép xỏ ngón

 • high heels

  giầy cao gót

 • platform shoes

  giầy đế bục

 • sandals

  /ˈsændəl/

  dép, xăng-đan

 • slip-ons

  /'slip,ɔn/

  giầy lười slip-on

 • oxfords

  /ˈɑːksfərd/

  giầy oxford

 • slippers

  /ˈslɪpər/

  dép đi trong nhà

 • flat shoes

  giầy bệt

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm