Từ vựng tiếng Anh về Các loại phương tiện giao thông

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • 1. car

  /kɑːr/

  xe hơi

 • 2. truck

  /trʌk/

  xe tải

 • 3. bus

  /bʌs/

  xe buýt

 • 4. bicycle

  /ˈbaɪsɪkl/

  xe đạp

 • 5. scooter

  /ˈskuːtər/

  xe tay ga

 • 6. motorbike

  /ˈməʊtəbaɪk/

  xe máy

 • 7. train

  /treɪn/

  xe lửa

 • 8. subway

  /ˈsʌbweɪ/

  tàu điện ngầm

 • 9. jet

  /dʒet/

  máy bay phản lực

 • 10. horse

  /hɔːs/

  ngựa

 • 11. cruise ship

  tàu du lịch

 • 12. cargo ship

  tàu chở hàng

 • 13. submarine

  /ˌsʌbmərˈiːn/

  tàu cánh ngầm

 • 14. donkey

  /ˈdɔːŋki/

  lừa

 • 15. helicopter

  /ˈhelɪkɒptər/

  máy bay trực thăng

 • 16. rocket

  /ˈrɒkɪt/

  tên lửa

 • 17. camel

  /ˈkæməl/

  lạc đà

 • 18. hot-air balloon

  khinh khí cầu

 • 19. sailboat

  /'seilbout/

  thuyền buồm

 • 20. propeller plane

  máy bay xài động cơ cánh quạt

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm