Từ vựng tiếng Anh về Các loại thịt cơ bản

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • 1. chicken

  /ˈtʃɪkɪn/

  thịt gà

 • 2. turkey

  /ˈtɜːrki/

  thịt gà tây

 • 3. pork

  /pɔːrk/

  thịt lợn

 • 4. beef

  /biːf/

  thịt bò

 • 5. lamb

  thịt cừu

 • 6. fish

  /fɪʃ/

 • 7. seafood

  /ˈsiːfuːd/

  hải sản

 • 8. ham

  /hæm/

  thịt dăm-bông

 • 9. burger

  /ˈbɜːrɡər/

  thịt băm viên

 • 10. sausage

  /ˈsɒsɪdʒ/

  xúc xích

 • 11. steak

  /steɪk/

  thịt bít tết

 • 12. chop

  /tʃɒp/

  thịt sườn

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm