Từ vựng tiếng Anh về Các tài nguyên thiên nhiên

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • oil mine

  quặng dầu

 • gold mine

  quặng vàng

 • mountain

  /ˈmaʊntɪn/

  núi

 • fish

  /fɪʃ/

 • crops

  /krɒp/

  cây trồng

 • timber

  /ˈtɪmbər/

  cây gỗ

 • hydropower

  thủy năng

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm