Từ vựng tiếng Anh về Các vấn đề môi trường

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • air pollution

  ô nhiễm không khí

 • soil pollution

  ô nhiễm đất đai

 • water pollution

  ô nhiễm nguồn nước

 • global warming

  sự nóng lên toàn cầu

 • climate change

  biến đổi khí hậu

 • waste disposal

  việc xử lý chất thải

 • natural resource depletion

  cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên

 • deforestation

  /diːˌfɒrɪˈsteɪʃən/

  nạn chặt phá rừng

 • acid rain

  /ˌæsɪd ˈreɪn/

  mưa axít

 • overpopulation

  /'ouvə,pɔpju'leiʃn/

  tình trạng dân số quá đông

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm