Khi gặp phải một việc dễ dàng, chúng ta nói "Dễ ẹt" trong tiếng Việt. Vậy tiếng Anh thì như thế nào, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây!

  • It's a doddle.

Cái này dễ ẹt.

  • Easy peasy.

Quá dễ dàng.

Đây là một dạng vần điệu trong tiếng Anh, lặp vần easy ở cả 2 từ.

  • Piece of cake.

Dễ như ăn kẹo (nghĩa đen: (dễ như như ăn) một miếng bánh)

Ba câu trên có ý nói là việc đó rất dễ.

  • There's nothing to it.

Cái này đâu có gì đâu.

Ý của câu này là việc này dễ đến nỗi chẳng cần phải suy nghĩ cũng làm được.

  • Anyone can do it.

Ai cũng làm được.

Câu này nghĩa là việc này dễ đến nỗi ai cũng làm được.

  • It's childplay.

Trò con nít.

  • It's easy as a, b, c.

Nghĩa đen: Dễ như bảng chữ cái vậy.

Ý của 2 câu trên là việc này dễ đến nỗi trẻ em còn làm được.

  • It's a walk in the park.

Nghĩa đen: dễ như đi dạo công viên.

  • It's not rocket science.

Nghĩa đen: Cái này đâu phải là khoa học tên lửa (không khó đến mức độ đó).

  • I can do it with my eyes shut.

Nhắm mắt cũng làm được.

LeeRit.com