Từ vựng tiếng Anh về Đường phố

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

 • crossroads

  /ˈkrɒsrəʊdz/

  giao lộ (của 2 con đường)

 • junction

  /ˈdʒʌŋkʃən/

  giao lộ (của 2 hay 3 con đường, có thể là đường ray)

 • lay-by

  /ˈleɪbaɪ/

  chỗ tạm dừng xe trên đường

 • level-crossing

  đoạn đường ray giao đường cái

 • pavement

  /ˈpeɪvmənt/

  vỉa hè

 • pedestrian crossing

  vạch sang đường cho người đi bộ

 • road sign

  biển báo

 • signpost

  /ˈsaɪnpəʊst/

  biển chỉ hướng và khoảng cách

 • roundabout

  vòng xoay

 • traffic light

  đèn giao thông

 • speed limit

  tốc độ giới hạn

 • toll

  /təʊl/

  lệ phí qua đường hay qua cầu

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm