Từ vựng tiếng Anh về Hệ Mặt Trời

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • 1. Sun

  /sʌn/

  Mặt Trời

 • 2. Mercury

  /ˈmɜːrkjəri/

  Sao Thủy

 • 3. Venus

  /'vi:nəs/

  Sao Kim

 • 4. Earth

  /ɜːθ/

  Trái Đất

 • 5. Mars

  /mɑ:z/

  Sao Hỏa

 • 6. Jupiter

  /'dʤu:pitə/

  Sao Mộc

 • 7. Saturn

  /'sætən/

  Sao Thổ

 • 8. Uranus

  Sao Thiên Vương

 • 9. Neptune

  /'neptju:n/

  Sao Hải Vương

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm