Từ vựng tiếng Anh về môn Bi a

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

 • baize

  /beɪz/

  nỉ xanh (bọc bàn billiards)

 • billiards

  /ˈbɪliədz/

  môn bi-da

 • break

  /breɪk/

  các cú đánh thành công liên tiếp của một người chơi bi-da

 • cue

  /kjuː/

  gậy chơi bi-da

 • cue ball

  bóng bi-da

 • cushion

  /ˈkʊʃən/

  phần nệm phía cạnh bàn bi-da nơi bóng văng ra

 • frame

  /freɪm/

  một hiệp chơi bi-da hoặc bowling

 • pocket

  /ˈpɒkɪt/

  lỗ trên bàn bi-da

 • pool

  /puːl/

  lối chơi bi-da 16 người

 • poolroom

  /ˈpuːlruːm/

  phòng chơi đánh bi-da

 • pot

  /pɒt/

  (hành động) đánh bóng vào trúng lỗ

 • sink

  /sɪŋk/

  đánh bóng trúng lỗ

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm