Từ vựng tiếng Anh về Phòng Tắm

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Từ vựng tiếng Anh về Phòng Tắm Phần 1

 • bath toys

  đồ chơi khi tắm (cho em bé)

 • brush

  /brʌʃ/

  cái chải

 • comb

  /kəʊm/

  cái lược

 • cotton balls

  bông gòn

 • curling iron

  kẹp uốn tóc

 • dental floss

  chỉ nha khoa

 • electric razor

  dao cạo râu điện

 • first aid kit

  bộ dụng cụ sơ cứu

 • hair dryer

  máy sấy tóc

 • lotion

  /ˈləʊʃən/

  nước rửa

 • mouthwash

  /ˈmaʊθwɒʃ/

  nước súc miệng

 • Q-tip

  cái tăm bông

 • razor

  /ˈreɪzər/

  dao cạo râu

 • scale

  /skeɪl/

  cái cân

 • shampoo

  /ʃæmˈpuː/

  dầu gội

 • shaving cream

  kem cạo râu

 • shower

  /ʃaʊər/

  vòi sen

 • sink

  /sɪŋk/

  bệ nước

 • soap

  /səʊp/

  xà bông

 • tissue

  /ˈtɪʃuː/

  khăn giấy

 • toilet

  /ˈtɔɪlɪt/

  bồn cầu

 • toilet paper

  giấy vệ sinh

 • toothbrush

  /ˈtuːθbrʌʃ/

  bàn chải đánh răng

 • toothpaste

  /ˈtuːθpeɪst/

  kem đánh răng

 • towel

  /taʊəl/

  khăn tắm

Từ vựng tiếng Anh về Phòng Tắm Phần 2

 • 1. toilet paper

  giấy vệ sinh

 • 2. sink

  /sɪŋk/

  bồn rửa

 • 3. faucet/tap

  vòi nước

 • 4. mirror

  gương

 • 5. double-hung window

  cửa sổ trượt

 • 6. shower

  /ʃaʊər/

  vòi sen

 • 7. shower screen

  tấm che buồng tắm

 • 8. sponge

  miếng bọt biển

 • 9. bathtub

  /ˈbæθtʌb/

  bồn tắm

 • 10. toilet

  /ˈtɔɪlɪt/

  bệ xí

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm