Từ vựng tiếng Anh về Sinh vật biển

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • clownfish

  cá hề

 • swordfish

  /ˈsɔːdfɪʃ/

  cá kiếm

 • starfish

  /ˈstɑːrfɪʃ/

  sao biển

 • jellyfish

  /ˈdʒelifɪʃ/

  sứa biển

 • porcupine fish

  cá nóc nhím

 • blue whale

  cá voi xanh

 • hermit crab

  ốc mượn hồn

 • squid

  /skwɪd/

  con mực

 • turtle

  /ˈtɜːtl/

  rùa biển

 • octopus

  /ˈɑːktəpəs/

  bạch tuộc

 • stingray

  /ˈstɪŋreɪ/

  cá đuối

 • seal

  /siːl/

  hải cẩu

 • walrus

  /ˈwɔːlrəs/

  hải mã

 • seahorse

  /ˈsiːhɔːrs/

  cá ngựa

 • penguin

  /ˈpeŋɡwɪn/

  chim cánh cụt

 • lobster

  tôm hùm

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm