Thành thị là nơi náo nhiệt và thường xuyên diễn ra các hoạt đông làm ăn, vui chơi, và có nhiều từ vựng tiếng anh để diễn đạt nhịp sống của nó.

The city

 

 • live in a city/a town/an urban environment/(informal) a concrete jungle/the suburbs/shanty towns/slums
  sống trong thành phố/thị trấn/môi trường đô thị/(không trang trọng/khu rừng bê tông)/ngoại ô/khu xập xệ/ổ chuột
 • live (especially North American English) downtown/in the downtown area/(British English) in the city centre
  sống ở khu buôn bán kinh doanh
 • enjoy the hectic pace of life/the hustle and bustle of city life
  thích nhịp sôi động của cuộc sống/sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống thành thị
 • cope with the stress/pressure of urban life
  đối phó với sự căng thẳng/áp lực của cuộc sống thành thị
 • get caught up in the rat race
  bị mắc vào cuộc sống luẩn quẩn
 • seek the anonymity of life in a big city
  ẩn mình trong thành phố lớn
 • be drawn by/resist the lure of the big city
  bị thu hút bởi/chống lại sức cám dỗ của thành phố lớn
 • love the vibrant/lively nightlife
  yêu thích cuộc sống về đêm sôi động/tràn đầy sức sống
 • have all the amenities
  có tất cả những tiện nghi
 • be surrounded by towering skyscrapers/a soulless urban sprawl
  bị bao quanh bởi các tòa nhà chọc trời chót vót/sự mở rộng đô thị vô hồn
 • use/travel by/rely on (British English) public transport/(North American English) public transportation
  dùng/đi bằng/dựa vào phương tiện giao thông công cộng
 • put up with/get stuck in/sit in massive/heavy/endless/constant traffic jams
  chịu đựng/bị kẹt trong/ngồi trong ùn tắc lớn/dữ dội/vô tận/liên tục
 • tackle/ease/reduce/alleviate the traffic congestion
  giải quyết/làm dịu/giảm/làm nhẹ bớt sự tắc nghẽn giao thông
 • be affected/choked/damaged by pollution
  bị ảnh hưởng/bị làm nghẹt thở/bị phá hoại bởi ô nhiễm