Từ vựng tiếng Anh về Thiên tai

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • earthquake

  /ˈɜːθkweɪk/

  động đất

 • drought

  /draʊt/

  hạn hán

 • flood

  /flʌd/

  lũ lụt

 • landslide

  /ˈlændslaɪd/

  sạt lở đất

 • wildfire

  /'waild,fai /

  cháy rừng

 • tsunami

  /tsuːˈnɑː.mi/

  sóng thần

 • eruption

  /ɪˈrʌpʃn/

  núi lửa phun trào

 • tornado

  /tɔːˈneɪdəʊ/

  lốc xoáy

 • hurricane

  /ˈhʌrɪkən/

  bão lớn (kèm theo mưa to, gió mạnh)

 • avalanche

  /ˈævəlɑːnʃ/

  tuyết lở

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm