Ở lần trước, chúng ta đã nói về những cách diễn tả cái lạnh. Vậy còn khi nóng thì sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số cách biểu đạt trời nóng nhé!

  • It’s nice and warm today.

Hôm nay trời thật đẹp và ấm áp.

  • It’s nice in the sun.

Đi dưới trời nắng thật dễ chịu.

  • It’s pretty hot, isn’t it?

Trời nóng thật nhỉ!

  • We’re having a heatwave!

Trời nóng mấy ngày liền rồi nhỉ!

  • It’s going to be another scorcher today.

Hôm nay sẽ lại nóng như thiêu như đốt đây.

  • It’s absolutely boiling!

Trời nóng như nước sôi vậy!

  • It’s sunny today, isn’t it?

Hôm nay trời nắng nhỉ!

Quang Phạm

LeeRit.com