Từ vựng tiếng Anh về TRƯỜNG HỌC

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Từ vựng tiếng Anh về TRƯỜNG HỌC Phần 1

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

 • PEOPLE

  /ˈpiːpl/

  con người

 • principal

  /ˈprɪnsəpəl/

  hiệu trưởng

 • teacher

  /ˈtiːtʃər/

  giáo viên

 • janitor

  /ˈdʒænɪtər/

  lao công

 • student

  /ˈstjuːdənt/

  học sinh, sinh viên

 • PLACES

  /pleɪs/

  nơi chốn

 • classroom

  /ˈklɑːsruːm/

  phòng học

 • hall

  /hɔːl/

  hội trường

 • library

  /ˈlaɪbrəri/

  thư viện

 • canteen

  /kænˈtiːn/

  căn-tin

 • SUBJECTS

  /ˈsʌbdʒɪkt/

  môn học

 • English

  /'iɳgliʃ/

  tiếng Anh

 • Chinese

  /'tʃai'ni:z/

  tiếng Trung Quốc

 • Mathematics

  /ˌmæθəˈmætɪks/

  môn toán

 • Visual Arts

  Mĩ thuật

 • FACILITIES IN A CLASSROOM

  trang thiết bị trong một phòng học

 • blackboard

  bảng đen

 • fan

  /fæn/

  quạt máy

 • projector

  máy chiếu

 • computer

  /kəmˈpjuːtər/

  vi tính

Từ vựng tiếng Anh về TRƯỜNG HỌC Phần 2

 • campus

  /ˈkæmpəs/

  khuôn viên trường

 • dormitory

  /ˈdɔːmɪtəri/

  ký túc xá

 • student

  /ˈstjuːdənt/

  sinh viên

 • lecturer

  /ˈlektʃərər/

  giảng viên

 • professor

  /prəˈfesər/

  giáo sư

 • canteen

  /kænˈtiːn/

  căn tin

 • cafeteria

  /ˌkæfəˈtɪəriə/

  quán ăn tự phục vụ

 • locker

  /ˈlɑːkər/

  tủ đựng đồ

 • thesis

  /ˈθiːsɪs/

  khoá luận

 • library

  /ˈlaɪbrəri/

  thư viện

 • laboratory

  /ˈlæbrətɔːri/

  phòng thí nghiệm

 • playing field

  /ˈpleɪɪŋ fiːld/

  sân chơi thể thao

Từ vựng tiếng Anh về TRƯỜNG HỌC Phần 3

 • infirmary

  phòng y tế

 • hall

  /hɔːl/

  hội trường

 • gym

  /dʒɪm/

  phòng luyện tập thể dục

 • classroom

  /ˈklɑːsruːm/

  phòng học, lớp học

 • schoolyard

  /ˈskuːljɑːrd/

  sân trường

 • staffroom

  /ˈstæfruːm/

  phòng giáo viên

Từ vựng tiếng Anh về TRƯỜNG HỌC Phần 4

 • teacher

  giáo viên

 • test

  /test/

  bài kiểm tra

 • textbook

  /ˈtekstbʊk/

  sách giáo khoa

 • timetable

  /ˈtaɪmˌteɪbl/

  thời gian biểu, lịch trình

 • uniform

  /ˈjuːnɪfɔːm/

  đồng phục

 • yearbook

  /ˈjɪrbʊk/

  kỷ yếu

Từ vựng tiếng Anh về TRƯỜNG HỌC Phần 5

 • bus

  xe buýt

 • field trip

  /fild trɪp/

  chuyến đi thực địa

 • homework

  /ˈhəʊmwɜːk/

  bài tập về nhà

 • principal

  /ˈprɪnsəpəl/

  hiệu trưởng trường trung học

 • bell

  /bel/

  cái chuông

 • lunch box

  /lʌnʧ bɑks/

  hộp đựng thức ăn

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm