Trong bài này, LeeRit tổng hợp cho các bạn những mẫu câu và từ vựng tiếng anh thường dùng trong việc xem và phát sóng truyền hình.

 

  

Watching

 • watch television/TV/a show/a programme/a program/a documentary/a pilot/a rerun/a repeat xem truyền hình/TV/một show diễn/một chương trình/một bộ phim tài liệu/một chương trình thí điểm/chương trình phát lại
 • see an ad/a commercial/the news/the weather xem một mẩu quảng cáo/tin tức/thời tiết
 • catch/miss a show/a programme/a program/an episode/the news kịp xem/bỏ lỡ một show diễn/một chương trình/một tập phim/tin tức
 • pick up/reach for/grab the remote control cầm lấy/với lấy điều khiển từ xa
 • change/switch channel chuyển kênh
 • surf (through)/flip through/flick through the channels lướt qua các kênh
 • sit in front of/switch on/switch off/turn on/turn off the television/the TV/the TV set ngồi trước/mở/tắt TV
 • have/install satellite (TV)/cable (TV)/a satellite dish có/lắp đặt truyền hình vệ tinh/truyền hình cáp/chảo vệ tinh

  

Showing

 • show a programme/a documentary/an ad/a commercial chiếu một chương trình/một bộ phim tài liệu/một mẩu quảng cáo
 • screen a programme/a documentary chiếu một chương trình/một bộ phim tài liệu
 • run an ad/a commercial chiếu một mẩu quảng cáo
 • broadcast/air/repeat a show/a programme/a documentary/an episode/a series phát sóng/phát lại một show/một chương trình/một bộ phim tài liệu/một tập phim/một seri phim
 • go out/air/be recorded live lên sóng/phát sóng/được thu hình trực tiếp
 • attract/draw (in)/pull (in) viewers thu hút người xem
 • be a hit with viewers/audiences/critics gây được tiếng vang với người xem/khán giả/các nhà phê bình
 • get (low/high) ratings được cho điểm (thấp/cao) (dựa trên lượng người xem)