Từ vựng tiếng Anh về Các loài chim

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • owl

  /aʊl/

 • penguin

  /ˈpeŋɡwɪn/

  chim cánh cụt

 • turkey

  /ˈtɜːrki/

  gà tây

 • duck

  /dʌk/

  vịt

 • parrot

  /ˈpærət/

  vẹt

 • ostrich

  /ˈɑːstrɪtʃ/

  đà điểu

 • rooster

  /ˈruːstər/

  gà trống nhà

 • chick

  /tʃɪk/

  gà con, chim con

 • vulture

  /'vʌltʃə/

  chim kền kền

 • pigeon

  /ˈpɪdʒɪn/

  chim bồ câu

 • goose

  ngỗng

 • eagle

  /ˈiːɡl/

  đại bàng

 • hen

  /hen/

  gà mái

 • sparrow

  chim sẻ

 • crow

  /kroʊ/

  con quạ

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm