Phần 2 của chuỗi bài viết về The ages of life là:

Adulthood (Lúc trưởng thành)

 

 • leave school/university/home
  rời ghế nhà trường/ rời xa ngôi nhà
 • go out to work (at sixteen)
  đi làm, mưu sinh (vào tuổi 16)
 • get/find a job/partner
  tìm một công việc/người bạn đời
 • be/get engaged/married
  kết hôn
 • have/get a wife/husband/mortgage/steady job
  có vợ (chồng)/sự thế chấp/công việc ổn định
 • settle down and have kids/children/a family
  ổn định cuộc sống và có con/gia đình
 • begin/start/launch/build a career (in politics/science/the music industry)
  bắt đầu sự nghiệp/khởi nghiệp (chính trị/khoa học/âm nhạc)
 • prove (to be)/represent/mark/reach a (major) turning point for somebody/in your life/career
  là/đánh dấu một bước ngoặt đối với ai/cuộc đời và sự nghiệp của ai
 • reach/be well into/settle into middle age
  đến tuổi trung niên
 • have/suffer/go through a midlife crisis
  trải qua khủng hoảng khi người ta đến tuổi trung niên
 • take/consider early retirement
  quyết định/cân nhắc nghỉ hưu sớm
 • approach/announce/enjoy your retirement
  đến/công bố/hưởng thụ tuổi nghỉ hưu