1. Từ Vựng Tiếng Anh Về Kinh Doanh (Business Vocabulary)

Bộ từ Kinh doanh gồm 600 từ thiết yếu nhất đã được biên soạn kĩ lưỡng bởi những chuyên gia tiếng Anh của LeeRit để giúp bạn nhuần nhuyễn những từ thông dụng trong kinh doanh.

Những từ trong bộ từ Kinh doanh của LeeRit đã được lựa chọn kĩ lưỡng từ những sách và tài liệu nổi tiếng nhất:

 • Oxford Business Result
 • Cambridge Business Benchmark
 • Business Words You Should Know

Bạn sẽ thật sự nhuần nhuyễn cách phát âm đúng, cách viết và cách sử dụng từ của mỗi từ bạn học vì bạn sẽ học các từ vựng này với phương pháp Trắc Nghiệm Thông Minh, phương pháp hiệu quả nhất giúp bạn nhớ nhanh và nhớ lâu. 

Bộ từ vựng Kinh Doanh được chia thành 2 phần với độ khó tăng dần:

Từ Vựng Kinh Doanh Phần 1

Bộ Từ Vựng Kinh Doanh (Phần 1)
300 từ đầu tiên trong Bộ Từ Vựng Kinh Doanh

Mua ngay 59.000đ

Từ Vựng Kinh Doanh Phần 2

Bộ Từ Vựng Kinh Doanh (Phần 2)
296 từ cuối cùng của Bộ Từ Vựng Kinh Doanh

Mua ngay 59.000đ

 

Tuy nhiên, bạn có thể tiết kiệm đến 15% khi học toàn bộ Bộ Từ Vựng Kinh Doanh (cả 2 phần):

Từ Vựng Kinh Doanh

Bộ Từ Vựng Kinh Doanh
600 từ thường gặp trong kinh doanh

89.000đ + 89.000đ = 178.000đ

Mua ngay để học tất cả 2 phần chỉ có 149.000đ

 

 

2. Từ Vựng Tiếng Anh Công Nghệ Thông Tin (IT) (Information Technology Vocabulary)

Bộ từ Công Nghệ Thông Tin (IT) gồm 650 từ thiết yếu nhất đã được biên soạn kĩ lưỡng bởi những chuyên gia tiếng Anh của LeeRit để giúp bạn nhuần nhuyễn những từ thông dụng trong công nghệ thông tin.

Những từ trong bộ từ IT của LeeRit đã được lựa chọn kĩ lưỡng từ những sách và tài liệu nổi tiếng nhất:

 • Oxford English for Information Technology
 • Check Your English Vocabulary for Computers and Information Technology
 • Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Bạn sẽ thật sự nhuần nhuyễn cách phát âm đúng, cách viết và cách sử dụng từ của mỗi từ bạn học vì bạn sẽ học các từ vựng này với phương pháp Trắc Nghiệm Thông Minh, phương pháp hiệu quả nhất giúp bạn nhớ nhanh và nhớ lâu. 

Bộ từ vựng Công Nghệ Thông Tin (IT) được chia thành 6 phần cho 6 chủ đề công nghệ thông tin:

Từ Vựng Tổng Quát Về Máy Tính

Tổng Quát Về Máy Tính 
150+ từ vựng tiếng Anh tổng quát bạn cần biết khi sử dụng máy tính

Mua ngay 49.000đ

Từ Vựng Phần Cứng (Hardware)

Phần Cứng (Hardware)
80+ từ vựng tiếng Anh về phần cứng máy tính

Mua ngay 49.000đ

Từ Vựng Phần Mềm (Software)

Phần Mềm (Software)
100+ từ vựng tiếng Anh về phần mềm máy tính

Mua ngay 49.000đ

Từ Vựng Dữ liệu (Data)

Dữ liệu (Data)
50+ từ vựng tiếng Anh về dữ liệu

Mua ngay 49.000đ

Từ Vựng Mạng Máy Tính (Network)

Mạng Máy Tính (Network)
140+ từ vựng tiếng Anh về mạng máy tính

Mua ngay 49.000đ

Từ Vựng Lập Trình (Programming)

Lập Trình (Programming)
140+ từ vựng tiếng Anh về lập trình

Mua ngay 49.000đ

 

Tuy nhiên, bạn có thể tiết kiệm đến 50% khi học toàn bộ Bộ Từ Vựng IT (tất cả 6 phần):

Từ Vựng Công Nghệ Thông Tin (IT)

Bộ Từ Vựng Công Nghệ Thông Tin (IT)
650+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin thiết yếu

49.000đ × 6 = 294.000đ

Mua ngay để học tất cả 6 phần chỉ có 149.000đ

 

 

3. Từ Vựng Tiếng Anh Về Du Lịch (Tourism Vocabulary)

Bộ từ Du lịch gồm 750 từ thiết yếu nhất đã được biên soạn kĩ lưỡng bởi những chuyên gia tiếng Anh của LeeRit để giúp bạn nhuần nhuyễn những từ thông dụng về chủ đề du lịch.

Bạn sẽ thật sự ghi nhớ cách phát âm đúng, cách viết và cách sử dụng từ của mỗi từ bạn học vì bạn sẽ học các từ vựng này với phương pháp Trắc Nghiệm Thông Minh, phương pháp hiệu quả nhất giúp bạn nhớ nhanh và nhớ lâu. 

Bộ Từ Vựng Du Lịch được chia làm 3 phần với độ khó tăng dần:

Bộ từ vựng du lịch Part 1

Bộ Từ Vựng Du Lịch (Phần 1)
300 từ đầu tiên của Bộ Từ Vựng Du Lịch

Mua ngay 79.000đ

Bộ từ vựng du lịch Part 2

Bộ Từ Vựng Du Lịch (Phần 2)
247 từ tiếp theo của Bộ Từ Vựng Du Lịch

Mua ngay 69.000đ

Bộ từ vựng du lịch Part 3

Bộ Từ Vựng Du Lịch (Phần 3)
200 từ cuối cùng của Bộ Từ Vựng Du Lịch

Mua ngay 59.000đ

 

Tuy nhiên, bạn có thể tiết kiệm đến 30% khi học toàn bộ Bộ Từ Vựng Du Lịch (cả 3 phần):

Bộ từ vựng du lịch

Bộ Từ Vựng Du Lịch
750 từ thường gặp trong lĩnh vực du lịch

79.000đ + 69.000đ + 59.000đ = 207.000đ

Mua ngay để học tất cả 3 phần chỉ có 149.000đ

 

 

4. Từ Vựng Tiếng Anh Về Nhà Hàng - Khách Sạn (Hospitality Vocabulary)

Bộ từ Nhà hàng - Khách sạn gồm 400 từ thiết yếu nhất đã được biên soạn kĩ lưỡng bởi những chuyên gia tiếng Anh của LeeRit để giúp bạn nhuần nhuyễn những từ thông dụng về chủ đề Nhà hàng - Khách sạn.

Bạn sẽ thật sự ghi nhớ cách phát âm đúng, cách viết và cách sử dụng từ của mỗi từ bạn học vì bạn sẽ học các từ vựng này với phương pháp Trắc Nghiệm Thông Minh, phương pháp hiệu quả nhất giúp bạn nhớ nhanh và nhớ lâu. 

Bộ từ vựng Nhà Hàng - Khách Sạn được chia thành 2 phần với độ khó tăng dần:

Từ Vựng Nhà Hàng - Khách Sạn Phần 1

Bộ Từ Vựng Nhà Hàng - Khách Sạn (Phần 1)
200 từ đầu tiên trong Bộ Từ Vựng Nhà Hàng - Khách Sạn

Mua ngay 59.000đ

Từ Vựng Nhà Hàng - Khách Sạn Phần 2

Bộ Từ Vựng Nhà Hàng - Khách Sạn (Phần 2)
200 từ cuối cùng trong Bộ Từ Vựng Nhà Hàng - Khách Sạn

Mua ngay 59.000đ

 

Tuy nhiên, bạn có thể tiết kiệm đến 40% khi học toàn bộ Bộ Từ Vựng Nhà Hàng - Khách Sạn (cả 2 phần):

Từ Vựng Nhà Hàng - Khách Sạn

Bộ Từ Vựng Nhà Hàng - Khách Sạn
400 từ thông dụng trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn

59.000đ + 59.000đ = 118.000đ

Mua ngay để học tất cả 2 phần chỉ có 99.000đ

 

 

5. Từ Vựng Tiếng Anh Về Y Khoa

Bộ từ Y Khoa gồm những từ thiết yếu nhất đã được biên soạn kĩ lưỡng bởi những chuyên gia tiếng Anh của LeeRit để giúp bạn nhuần nhuyễn những từ thông dụng trong y học.

Bạn sẽ thật sự ghi nhớ cách phát âm đúng, cách viết và cách sử dụng từ của mỗi từ bạn học vì bạn sẽ học các từ vựng này với phương pháp Trắc Nghiệm Thông Minh, phương pháp hiệu quả nhất giúp bạn nhớ nhanh và nhớ lâu. 

Từ vựng hệ da bì

Bộ Từ Vựng về Hệ Da Bì (Integumentary System)
190+ từ vựng tiếng Anh về Hệ Da Bì

Mua ngay 79.000đ

Từ vựng hệ cơ

Bộ Từ Vựng về Hệ Cơ (Muscular System)
200 từ vựng tiếng Anh về Hệ Cơ

Mua ngay 79.000đ

Từ vựng hệ xương

Bộ Từ Vựng về Hệ Xương (Skeletal System)
280 từ vựng tiếng Anh về Hệ Xương

Mua ngay 79.000đ

 

 

Những câu hỏi thường gặp

Q Những người dùng khác phản hồi gì sau khi sử dụng LeeRit?

Mình thấy LeeRit rất hay và bổ ích. Chỉ vậy thôi. Mình chỉ muốn bày tỏ ý kiến của mình là mình rất thích LeeRit!

Soup1999 ([email protected]), không biết, không biết

good! It's so good. I like it

Đinh Thảo Vy ([email protected])

I understand deeply when I study in leeRit......perfect!!!!

Xem thêm các nhận xét khác

Q Tôi có thể tin tưởng LeeRit được không?

Kích để xem câu trả lời

Answer: LeeRit.com được phát triển bởi Công ty TNHH LeeRit (Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0312801414, được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh). Việc sử dụng các bộ từ bạn đã mua ở LeeRit được quy định và bảo vệ bởi Điều khoản sử dụng.

LeeRit được cố vấn bởi các giảng viên tiếng Anh đang công tác tại các trường đại học ở Việt Nam với nhiều kinh nghiệm dạy IELTS, TOEIC, TOEFL, ...

LeeRit cũng đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện tại các trường cấp III, bao gồm trường Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh) và trường Quốc Học (TP Huế).

Tìm hiểu thêm về lịch sử phát triển và định hướng của LeeRit.

Q Làm thế nào để mua các bộ từ trên?

Kích để xem câu trả lời

Answer:

 • Để mua bộ từ Kinh Doanh: bạn hãy kích ở đây.
 • Để mua bộ từ Công Nghệ Thông Tin (IT): bạn hãy kích ở đây.
 • Để mua bộ từ Du Lịch: bạn hãy kích ở đây.
 • Để mua bộ từ Nhà Hàng - Khách Sạn: bạn hãy kích ở đây.
 • Để mua bộ từ Hệ Da bì: bạn hãy kích ở đây.
 • Để mua bộ từ Hệ Xương: bạn hãy kích ở đây.
 • Để mua Bộ từ Hệ Cơ: bạn hãy kích ở đây.

Ở trang trả tiền, chọn cách trả tiền thuận tiện cho bạn: chuyển khoản ngân hàng, trả bằng thẻ cào điện thoại, thẻ tín dụng, hay các hình thức khác.

Một khi việc trả tiền của bạn được xác nhận, bộ từ vựng Y Khoa sẽ được tạo tự động cho bạn và bạn có thể bắt đầu học ngay lập tức với Trắc Nghiệm Thông Minh.