Bài viết này sẽ giúp bạn sử dụng những thành ngữ về loài chó một cách chính xác và điêu luyện.

 

 • be raining cats and dogs

  (informal)to be raining heavily
  mưa thối đất, thối cát

 • a dog and pony show

  (informal,disapproving)an event that is planned only in order to impress people so that they will support or buy something
  một sự kiện được lên kế hoạch để gấy ấn tượng với mọi người nhằm tranh thủ sự ủng hộ của họ hoặc khiến họ phải mua thứ gì đó
  Ex: 
  a dog and pony show to sell the idea to investors (một màn diễn nhằm phô trương ý tưởng đến các nhà đầu tư)

 • (a case of) dog eat dog
  a situation in business, politics, etc. where there is a lot of competition and people are willing to harm each other in order to succeed

  một tình huống trong thương trường, chính trường, v.v mà tại đó người ta cạnh tranh khốc liệt và sẵn sàng hãm hại nhau để giành lợi ích.
  Ex:We’re operating in a dog-eat-dog world.(Chúng ta đang gầy dựng cơ nghiệp trong một thế giới khắc nghiệt)

 • a dog in the manger
  a person who stops other people from enjoying what he or she cannot use or does not want

  ích kỷ, không muốn ai dùng đến cái gì mình không cần đến hoặc mình không thể có được

 • a dog’s life
  an unhappy life, full of problems or unfair treatment

  một cuộc sống bất hạnh, cơ cực, thiệt thòi
  Ex:He led poor Amy a dog’s life. She was desperately lonely, poor dear.(Hắn khiến Amy phải sống một cuộc đời bất hạnh. Cô ấy chìm đắm trong nỗi cô đơn, tội nghiệp).

 • every dog has his/its day

  (saying)everyone has good luck or success at some point in their life
  (tục ngữ) ai rồi cũng có lúc gặp vận may trong đời

 • go to the dogs

  (informal)to get into a very bad state
  sa cơ lỡ vận
  Ex:This company’s gone to the dogs since the new management took over.(Công ty này sa sút kể từ khi ban quản lý mới nắm quyền).

 • let sleeping dogs lie

  (saying)to avoid mentioning a subject or something that happened in the past, in order to avoid any problems or arguments
  (tục ngữ) tránh nói đến những chuyện không hay trong quá khứ, để khỏi gặp rắc rối hay tranh cãi

 • love me, love my dog
  yêu ai yêu cả đường đi lối về
 • not even a dog’s chance
  không có chút may mắn nào
 • If you lie down with dogs, you’ll get up with fleas
  gần mực thì đen
 • a dog’s breakfast/dinner
  tình trạng hỗn độn
 • to be dresses like a dog’s dinner
  ăn mặc diêm dúa, loè loẹt
 • (you can’t) teach an old dog new tricks

  (saying)(you cannot) successfully make people change their ideas, methods of work, etc., when they have had them for a long time
  (tục ngữ) (bạn không thể) khiến người khác thay đổi quan điểm, cách thức khi họ đã quen với cách cũ trong thời gian dài; tre già khó uốn

 • (as) sick as a dog(informal):feeling very sick;vomita lot
  rất ốm yếu, nôn mửa nhiều