Cùng đến với nhóm từ đầu tiên thuộc chuỗi từ vựng liên quan đến Email và Internet

Email

 

 • receive/ get/ open an email
  nhận/mở email
 • write/ send/ answer/ forward/ delete an email
  viết/ gửi/ trả lời/ chuyển tiếp/ xóa email
 • check/ read/ access your email
  kiểm tra/ đọc/ xem email
 • block/ filter (out) junk/ spam/ unsolicited email
  chặn/ lọc thư rác/ spam
  Lưu ý: Spam = Stupid Pointless Annoying Messages = Những bức thư ngu ngốc, phiền toái, không giá trị) để chỉ những email không có giá trị (bao gồm: Không có ý nghĩa, quảng cáo…) được gửi đi mà người nhận không hề mong muốn nhận nó (nhưng vẫn phải nhận).
 • exchange email addresses
  trao đổi địa chỉ email
 • open/ check your inbox
  mở/ kiểm tra hộp thư
 • junk mail fills/ floods/ clogs your inbox
  thư rác làm đầy hộp thư của bạn
 • have/ set up an email account
  có/ thiết lập một tài khoản email
 • open/ send/ contain an attachment
  mở/ gửi/ chứa tập tin đính kèm
 • sign up for/ receive email alerts
  đăng kí nhận/ nhận email thông báo