Từ vựng tiếng Anh về Các dụng cụ âm nhạc

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh trực tuyến hàng đầu Việt Nam

Từ vựng tiếng Anh về Các dụng cụ âm nhạc Phần 1

 • guitar

  đàn ghi-ta

 • mandolin

  /'mændəlin/

  đàn măng-đô-lin

 • banjo

  đàn băng-giô

 • violin

  /ˌvaɪəˈlɪn/

  đàn vi-ô-lông, vĩ cầm

 • piano

  /piˈænəʊ/

  đàn piano, dương cầm

 • trombone

  /trɑːmˈboʊn/

  kèn trôm-bon

 • french horn

  kèn Cor

 • harmonica

  kèn ác-mô-ni-ca

 • saxophone

  kèn xắc-xô

 • clarinet

  /,klæri'net/

  kèn cla-ri-nét

 • flute

  sáo

 • tambourine

  /,tæmbə'ri:n/

  trống lục lạc

 • harp

  /hɑːrp/

  đàn hạc

 • band

  /bænd/

  ban nhạc, dàn nhạc

 • drums

  /drʌm/

  trống

 • marching band

  ban nhạc diễu hành

Những bộ từ vựng tiếng Anh nền tảng

Từ vựng tiếng Anh về Các dụng cụ âm nhạc Phần 2

 • triangle

  /ˈtraɪæŋɡl/

  kẻng tam giác

 • xylophone

  /ˈzaɪləfəʊn/

  mộc cầm, đàn phím gỗ

 • cello

  /ˈtʃeləʊ/

  đàn vi-ô-lông-xen

 • trumpet

  /ˈtrʌmpɪt/

  kèn trôm-pét

 • organ

  /ˈɔːɡən/

  đàn ống

 • kettledrum

  /ˈket.əl.drʌm/

  trống định âm

 • bagpipes

  /ˈbæɡpaɪps/

  kèn túi

 • gong

  /ɡɒŋ/

  cồng, chiêng

 • cymbal

  /ˈsɪmbəl/

  chũm chọe

Những bộ từ vựng tiếng Anh nền tảng

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Nếu bạn thật sự muốn giao tiếp tiếng Anh tốt

Bạn cần dành thời gian để cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của mình!

Để nghe nói giỏi tiếng Anh, bạn thật sự cần một vốn từ đủ rộng và biết cách sử dụng những từ đó.

Để làm được điều này, hơn 500 000 bạn đã và đang dùng học từ vựng tiếng Anh với LeeRit để giúp mình học cách phát âm đúngnhớ từ mới nhanh hơn.

 • Bài tập nghe từ của Trắc Nghiệm Thông Minh

  Bài tập Nghe từ:
  Đánh từ bạn vừa nghe

 • Bài tập đánh từ

  Bài tập đánh từ:
  Đánh từ thích hợp để hoàn thành câu

 • Hai trong số những bài tập hiệu quả khi bạn học từ vựng ở LeeRit

LeeRit có hơn 50 bộ từ vựng tiếng Anh đa dạng chủ đề cho nhiều trình độ khác nhau, LeeRit còn là nơi cung cấp cho bạn những thông tin từ vựng chính xác nhất, để giúp bạn có thể phát triển vốn từ vựng của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

FREE! Tạo tài khoản học thử miễn phí

Bạn chỉ cần 10 giây để tạo một tài khoản miễn phí

Bình luận & câu hỏi của bạn về chủ đề này