Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Cự Giải

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh trực tuyến hàng đầu Việt Nam

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

 • tenacious

  /tɪˈneɪʃəs/

  bền bỉ, ngoan cường; quyết tâm

 • faithful

  /ˈfeɪθfəl/

  chung thủy

 • intuitive

  /ɪnˈtjuːɪtɪv/

  có trực giác tốt

 • protective

  /prəˈtektɪv/

  bảo vệ, bao bọc, che chở

 • affectionate

  /əˈfekʃənət/

  âu yếm, trìu mến

 • persuasive

  /pəˈsweɪsɪv/

  có tài thuyết phục, có sức thuyết phục

 • moody

  /ˈmuːdi/

  tâm trạng hay thay đổi

 • pessimistic

  /ˌpesɪˈmɪstɪk/

  bi quan

 • sentimental

  /ˌsentɪˈmentəl/

  ủy mị, đa cảm

 • suspicious

  /səˈspɪʃəs/

  đa nghi

 • grouchy

  /ˈɡraʊ.tʃi/

  xấu tính hay cằn nhằn

 • unforgiving

  /ˌʌnfərˈɡɪvɪŋ/

  cố chấp, không chịu tha thứ, thù dai

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Nếu bạn thật sự muốn giao tiếp tiếng Anh tốt

Bạn cần dành thời gian để cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của mình!

Để nghe nói giỏi tiếng Anh, bạn thật sự cần một vốn từ đủ rộng và biết cách sử dụng những từ đó.

Để làm được điều này, hơn 500 000 bạn đã và đang dùng học từ vựng tiếng Anh với LeeRit để giúp mình học cách phát âm đúngnhớ từ mới nhanh hơn.

 • Bài tập nghe từ của Trắc Nghiệm Thông Minh

  Bài tập Nghe từ:
  Đánh từ bạn vừa nghe

 • Bài tập đánh từ

  Bài tập đánh từ:
  Đánh từ thích hợp để hoàn thành câu

 • Hai trong số những bài tập hiệu quả khi bạn học từ vựng ở LeeRit

LeeRit có hơn 50 bộ từ vựng tiếng Anh đa dạng chủ đề cho nhiều trình độ khác nhau, LeeRit còn là nơi cung cấp cho bạn những thông tin từ vựng chính xác nhất, để giúp bạn có thể phát triển vốn từ vựng của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

FREE! Tạo tài khoản học thử miễn phí

Bạn chỉ cần 10 giây để tạo một tài khoản miễn phí

Bình luận & câu hỏi của bạn về chủ đề này