Từ vựng tiếng Anh về Cảnh quan địa lý

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • 1. mountain

  /ˈmaʊntɪn/

  núi

 • 2. volcano

  /vɒlˈkeɪnəʊ/

  núi lửa

 • 3. hill

  /hɪl/

  đồi

 • 4. plateau

  /plæˈtəʊ/

  cao nguyên

 • 5. valley

  /ˈvæli/

  thung lũng

 • 6. abyss

  /əˈbɪs/

  vực thẳm

 • 7. plain

  /pleɪn/

  đồng bằng

 • 8. forest

  /ˈfɒrɪst/

  rừng rậm

 • 9. desert

  /dɪˈzɜːt/

  sa mạc

 • 10. island

  /ˈaɪlənd/

  đảo

 • 11. peninsula

  /pəˈnɪnsjələ/

  bán đảo

 • 12. sea

  /siː/

  biển

 • 13. waterfall

  /ˈwɔːtəfɔːl/

  thác nước

 • 14. river

  /ˈrɪvər/

  sông

 • 15. lake

  /leɪk/

  hồ

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm