Từ vựng tiếng Anh về cơ thể động vật

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • trunk

  /trʌŋk/

  vòi voi

 • tusk

  /tʌsk/

  ngà voi

 • whiskers

  /'wisk z/

  lông dài cứng mọc gần mồm của mèo, chuột...

 • tail

  /teɪl/

  đuôi

 • horns

  /hɔːn/

  sừng

 • mane

  /meɪn/

  bờm

 • wing

  /wɪŋ/

  cánh

 • feather

  /ˈfeðər/

  lông vũ

 • fang

  răng nanh

 • tongue

  /tʌŋ/

  lưỡi

 • antlers

  /ˈæntlər/

  gạc (hươu, nai)

 • fin

  /fɪn/

  vây

 • scale

  /skeɪl/

  vảy (cá, rắn, cánh sâu bọ)

 • beak

  /biːk/

  mỏ chim

 • shell

  /ʃel/

  vỏ ốc

 • talons

  /'tælən/

  móng, vuốt (nhất là của chim mồi)

 • web

  /web/

  màng da (ở chân vịt...)

 • hoof

  /huːf/

  móng guốc

 • paw

  /pɔː/

  chân (có móng, vuốt của mèo, hổ...)

 • claws

  vuốt (mèo, chim)

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm