Từ vựng tiếng Anh về con cái cung cấp vốn từ và các mẫu câu thiết thực để diễn đạt việc “Có con” và “Làm bố mẹ”. Cùng đọc và ghi nhớ để sử dụng lúc cần thiết nhé.

  Having a baby/child

 • want a baby/a child/kids
  muốn có em bé/con
 • start a family
  lập gia đình
 • conceive/be expecting/be going to have a baby/child
  thụ thai/mang thai/sắp có một em bé/con
 • become/get/ be/find out that you are pregnant
  có thai/phát hiện ra mình có thai
 • have a baby/a child/kids/a son/a daughter/twins/a family
  có một em bé/con/con trai/con gái/cặp sinh đôi/gia đình
 • have a normal/a difficult/an unwanted pregnancy; an easy/a difficult/a home birth
  mang thai bình thường/khó khăn/ngoài ý muốn; sinh dễ/khó/tại nhà
 • be in/go into/induce labour/labor
  đang sinh/chuẩn bị sinh/thúc đẩy việc sinh
 • have/suffer/cause a miscarriage
  bị/gây sẩy thai
 • give birth to a child/baby/daughter/son/twins
  sinh con/em bé/con gái/con trai/đôi

 

 Parenting

 • bring up/raise a child/family
  nuôi dạy một đứa con/gây dựng một gia đình
 • care for/look after a baby/child/kid
  chăm một em bé/đứa con
 • change a nappy/a diaper/a baby
  thay tả
 • feed/breastfeed/bottle-feed a baby
  cho con ăn/bú sữa mẹ/bú bình
 • be entitled to/go on maternity/paternity leave
  được phép nghỉ sinh (mẹ)/nghỉ để chăm sóc em bé (bố)
 • go back/return to work after maternity leave
  đi làm lại sau khi nghỉ sinh
 • need/find/get a babysitter/good quality affordable childcare
  cần/tìm/thuê một người giữ trẻ/dịch vụ giữ trẻ chất lượng cao và giá phải chăng
 • balance/combine work and childcare/child-rearing/family life
  cân bằng/kết hợp công việc và việc chăm con/nuôi dạy con/đời sống gia đình
 • educate/teach/home-school a child/kid
  giáo dục con/dạy con/dạy con tại nhà
 • punish/discipline/spoil a child/kid
  trừng phạt/rèn kỷ luật/làm hư con
 • adopt a baby/child/kid
  nhận nuôi (và trở thành người giám hộ) một em bé/đứa trẻ
 • offer a baby for/put a baby up for adoption
  giao em bé cho người khác nhận nuôi
 • foster a child/kid
  nhận nuôi (nhưng không trở thành người giám hộ) một đứa trẻ
 • be placed with/be raised by foster parents
  được giao cho/được nuôi nấng bởi bố mẹ nuôi