Ở phần trước, chúng ta đã biết về những cách nói về một việc dễ dàng. Vậy để nói về những vấn đề khó khăn, chúng ta có thể nói gì? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

  • It's not so easy.

Cái này không dễ đâu.

  • It's a bit tricky.

Cái này hơi rắc rối một chút.

  • It's not the easiest thing in the world.

Nghĩa đen: Nó không phải là thứ dễ nhất trên đời. Câu này có nghĩa là người nói thấy vấn đề đang nói đến sẽ khó với một số người.

  • It's quite tough at times.

Đôi lúc cũng rất khó khăn.

  • It's quite hard going.

Cái này rất khó nhằn.

  • It's nigh on impossible.

Gần như là không thể làm được.

  • It is quite demanding.

Việc này đòi hỏi rất nhiều công sức / kỹ năng / kiến thức.

  • It isn't a walk in the park.

Nghĩa đen: Việc này không (dễ) như đi dạo công viên đâu. Ý câu này là việc này không đơn giản.

  • This is not for a faint-hearted.

Không dành cho người yếu tim.

 

LeeRit.com