Chắc hẳn các bạn trẻ chúng ta ai cũng thích đi ngắm nghía các mẫu hàng, quần áo mới trong những lúc rảnh. Vừa vui vừa xả stress bạn nhỉ? Bài này cho bạn những mẫu câu hay dùng nhất để nói về việc đi mua sắm.

 

 

Shopping

 • go/go out/be out shopping
  đi mua sắm
 • go to the shops/a store/the mall
  đi vào cửa hàng/tiệm/khu mua sắm
 • do the the grocery shopping/a bit of window-shopping
  đi chợ/đi xem các gian hàng một chút
 • hit/hang out at the mall
  dạo chơi ở khu mua sắm
 • try on clothes/shoes
  thử quần áo/giày
 • go on a spending spree
  mua sắm thỏa thích
 • cut back on/reduce your spending
  cắt giảm/giảm bớt chi tiêu
 • be/get caught shoplifting
  bị bắt quả tang ăn cắp
 • donate something to/take something to/find something in (British English) a charity shop/(North American English) a thrift store
  tặng gì đó cho/đem gì đó đến/tìm gì đó trong cửa hàng từ thiện
 • find/get/pick up a bargain
  tìm được/có được/nhận được một món hời

 

At the shop/store

 • load/push (British English) a trolley/(North American English) a cart
  chất đầy/đẩy xe đựng hàng
 • stand in/wait in (British English) the checkout queue/(North American English) the checkout line
  đứng vào/chờ ở hàng người đợi thanh toán
 • (North American English) stand in line/(British English) queue at the checkout
  xếp hàng ở quầy thanh toán
 • stack/restock the shelves at a store (with something)
  chất lên/chất vào kệ cửa hàng (với cái gì đó)
 • be (found) on/appear on supermarket/shop/store shelves
  được tìm thấy/xuất hiện ở kệ siêu thị/cửa hàng/tiệm
 • be in/have in stock
  có hàng trong kho
 • deal with/help/serve customers
  đối phó với/giúp đỡ/phục vụ khách hàng
 • run a special promotion
  tổ chức một chương trình khuyến mãi đặc biệt
 • be on special offer
  được khuyến mãi đặc biệt

 

Buying goods

 • make/complete a purchase
  thực hiện/hoàn thành việc mua
 • buy/purchase something online/by mail order
  mua/thanh toán cho thứ gì trên mạng/qua thư đặt hàng
 • make/place/take an order for something
  thực hiện việc đặt hàng/đặt hàng/nhận đơn đặt hàng của món gì đó
 • buy/order something in advance/in bulk
  mua/đặt món gì đó trước/với số lượng lớn
 • accept/take credit cards
  nhận thẻ tín dụng (khi giao dịch)
 • pay (in) cash/by (credit/debit) card
  trả bằng tiền mặt/thẻ tín dụng
 • pay (British English) with a gift voucher/(North American English) with a gift certificate
  trả bằng phiếu quà tặng
 • ask for/get/obtain a receipt
  đòi/có được/nhận hóa đơn
 • return/exchange an item/a product
  trả lại/đổi món hàng/sản phẩm
 • be entitled to/ask for a refund
  đáng được/đòi tiền hoàn lại
 • compare prices
  so sánh giá cả
 • offer (somebody)/give (somebody)/receive a 30% discount
  đề nghị (ai)/cho (ai)/nhận được 30% giá giảm