Từ vựng tiếng Anh về nhà hàng (phần 1)

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

 • table

  cái bàn

 • high chair

  /haɪ tʃer/

  ghế cao dành cho em bé

 • diner

  /ˈdaɪnər/

  thực khách

 • server

  /ˈsɜːrvər/

  nhân viên phục vụ bàn

 • menu

  /ˈmenjuː/

  thực đơn

 • tablecloth

  /ˈteɪblklɒθ/

  khăn trải bàn

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm