Trong công việc, chúng ta thường xuyên nói lời cảm ơn đối với những người giúp đỡ mình. Đôi lúc, chúng ta không thể gặp mặt trực tiếp những người đã giúp đỡ mình, mà chỉ có thể cảm ơn qua email. Việc thể hiện lòng biết ơn qua email càng phải rõ ràng khi người nhận chỉ có thể đọc được cảm xúc của chúng ta qua các con chữ, mà không phải từ biểu hiện cảm xúc. Sau đây, hãy cùng nhau tìm hiểu những cách cảm ơn qua email của 10 tình huống công việc thông dụng nhất. 

 

Cảm ơn ở đầu email

Cảm ơn người nhận email một cách tuyệt vời để mở đầu một email. Người đọc sẽ cảm thấy được trân trọng, điều này cực kỳ quan trọng nếu bạn mong muốn họ sẽ tiếp tục giúp đỡ bạn trong tương lai. 

  • Thank you for contacting us. 

Cảm ơn đã liên hệ với chúng tôi. 

Trong trường hợp một đối tác tiềm năng muốn hỏi về dịch vụ của công ty bạn, hãy mở đầu email trả lời bằng câu này. Hãy thể hiện rằng bạn cảm kích trước sự hứng thú của họ đối với công ty của mình. 

  • Thank you for your prompt reply. / Thank you for getting back to me. 

Cảm ơn câu trả lời nhanh chóng của bạn. 

Khi một khách hàng hoặc đồng nghiệp trả lời email của bạn chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, hãy viết câu nói trên để cảm ơn họ. 

  • Thank you for the information. 

Cảm ơn những thông tin mà bạn cung cấp. 

Nếu bạn đã yêu cầu được biết một số thông tin, họ đã dành thời gian gửi cho bạn, hãy sử dụng câu này để nói lên rằng bạn trân trọng điều họ đã làm 

  • Thank you for raising your concerns. / Thank you for your feedback. 

Cảm ơn bạn đã bày tỏ những lo ngại của mình. / Cảm ơn phản hồi của bạn. 

Ngay cả khi một khách hàng hay quản lý của bạn gửi mail để thể hiện những lo ngại của họ về công việc của bạn, bạn vẫn có thể cảm ơn họ. Điều này cho thấy bạn trân trọng những góp ý của họ và cân nhắc những lo ngại đó một cách nghiêm túc. 

 

Cảm ơn ở cuối email

Nếu như lời cảm ơnđầu email thường được dùng để cảm ơn người đọc về một hành động trong quá khứ, lời cảm ơncuối email thường thể hiện bạn muốn cảm ơn họ việc hành động trong tương lai. Bằng cách thể hiện lòng biết ơn trước khi hình động xảy ra, bạn dễ dàng được phản ứng tích cực hơn. 

  • Thank you for your kind cooperation. 

Xin cảm ơn sự hợp tác của bạn. 

Nếu bạn mong muốn nhận được sự hỗ trợ của người đọc, hãy cảm ơn họ trước. 

  • Thank you for your attention to this matter. 

Xin cảm ơn sự chú ý của bạn đến vấn đề này. 

Tương tự với câu trên, bạn mong muốn người đọc sẽ tiếp hỗ trợ bạn trong vấn đề đang đề cập. Câu này cũng hàm ý muốn người đọc thư phải đặc biệt chú ý đến vấn đề này. 

  • Thank you for your understanding. 

Xin cảm ơn sự thông cảm của bạn. (Xin cảm ơn bạn đã hiểu cho tôi.)

Bạn sử dụng câu cảm ơn này khi việc bạn đã làm hoặc yêu cầu người đọc làm sẽ gây bất tiện cho họ. 

  • Thank you for your consideration. 

Xin cảm ơn sự cân nhắc của bạn. 

Trong trường hợp bạn đang yêu cầu một lợi ích hay một hội cho bản thân ( dụ như khi ứng tuyển cho công việc mới), hãy kết thúc email bằng câu này. 

  • Thank you again for everything you’ve done. 

Xin cảm ơn một lần nữa tất cả những bạn đã làm. 

Câu này được sử dụng khi bạn đã cảm ơn người đọcđầu email, nhưng muốn cảm ơn người đọc một lần nữa công sức của họ đã bỏ ra rất nhiều. 

 

Hãy ứng dụng ngay những lời cảm ơn này trong công việc nhé!