Từ vựng tiếng Anh về Tiếng động vật

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

 • bark

  tiếng sủa (chó)

 • howl

  /haʊl/

  tiếng hú (chó sói)

 • growl

  tiếng gầm gừ

 • buzz

  tiếng vo vo

 • roar

  /rɔːr/

  tiếng gầm, rống (sư tử, hổ)

 • squeak

  /skwiːk/

  tiếng chít chít (chuột)

 • crow

  /kroʊ/

  tiếng gà gáy

 • hoot

  /huːt/

  tiếng cú kêu

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm