Từ vựng tiếng Anh về tính cách cung Sư Tử

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

 • magnanimous

  /mæɡˈnæn.ɪ.məs/

  hào hiệp, cao thượng (nhất là với kẻ thù/đối thủ)

 • energetic

  /ˌenəˈdʒetɪk/

  tràn trề năng lượng, mạnh mẽ

 • optimistic

  /ˌɒptɪˈmɪstɪk/

  lạc quan

 • straightforward

  /ˌstreɪtˈfɔːwəd/

  thẳng thắn

 • loyal

  /lɔɪəl/

  trung thành

 • romantic

  /rəʊˈmæntɪk/

  lãng mạn

 • headstrong

  /ˈhedstrɔːŋ/

  cứng đầu, khó bảo

 • egoistic

  /ˌeɡoʊˈɪstɪk/

  vị kỷ

 • possessive

  /pəˈzesɪv/

  chiếm hữu

 • domineering

  /ˌdɑːməˈnɪrɪŋ/

  thích kiểm soát

 • impatient

  /ɪmˈpeɪʃənt/

  nóng vội, không kiên nhẫn

 • arrogant

  /ˈærəɡənt/

  kiêu căng, ngạo mạn

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm