Từ vựng tiếng Anh về Vũ khí

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • sword

  /sɔːd/

  cây kiếm

 • spear

  /spɪər/

  cây giáo

 • bow and arrow

  cung và tên

 • whip

  /wɪp/

  roi da

 • bazooka

  súng bazooka (loại súng dài, dạng ống, được đặt trên vai)

 • rifle

  /ˈraɪfl/

  súng trường

 • handgun

  súng ngắn (có thể cầm bằng 1 tay, không cần phải tỳ vào vai khi bắn)

 • knife

  /naɪf/

  dao

 • pepper spray

  bình xịt hơi cay

 • bomb

  /bɒm/

  bom

 • grenade

  /ɡrəˈneɪd/

  lựu đạn

 • taser

  súng bắn điện

 • dart

  /dɑːrt/

  phi tiêu

 • machine gun

  /məˈʃiːn ɡʌn/

  súng liên thanh

 • cannon

  /ˈkænən/

  súng đại bác

 • missile

  /ˈmɪsəl/

  tên lửa

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm