Phần 2 của chuỗi bài học về hình dáng bên ngoài là về Khuôn mặt:

Face

 

 • a flat/ bulbous/ pointed/ sharp/ snub nose
  mũi tẹt/ củ hành/ nhọn/ sắc/ cao/ hếch
 • a straight/ a hooked/ a Roman/ (formal) an aquiline nose
  mũi thẳng/ khoằm/ cao/ (formal) khoằm
 • full/ thick/ thin/pouty lips
  môi đầy/ dày/ mỏng/ bĩu ra hoặc trề ra
 • dry/ chapped/ cracked lips
  môi khô/ nứt nẻ
 • flushed/ rosy/ red/ ruddy/ pale cheeks
  má đỏ ửng/ hồng/đỏ/ hồng hào/ nhợt nhạt
 • soft/ chubby/ sunken cheeks
  má mềm mại/ mũm mĩm/ hóp hoặc trũng
 • white/ perfect/ crooked/ protruding teeth
  răng trắng/ hoàn hảo/ cong/ nhô ra
 • a large/ high/ broad/ wide/ sloping forehead
  trán rộng/ cao/ rộng/ dốc
 • a strong/ weak/ pointed/ double chin
  cằm mạnh/ yếu/ nhọn/ hai ngấn
 • a long/ full/ bushy/ wispy/ goatee beard
  râu dài/ đầy/ rậm/ lòa xòa/ dê
 • a long/ thin/ bushy/ droopy/ handlebar/ pencil moustache/(especially US) mustache
  ria dài/ mỏng/ rậm/ rũ xuống/ có hình ghi đông/ hình viết chì

 

Handlebar Moustache

Handlebar Moustache

pencil