Tiếng Anh cho các kì thi

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh cho người đi làm

 • TOEFL 600
  600 từ đã được lựa chọn kĩ lưỡng từ những sách và tài liệu được ưa chuộng và nổi tiếng nhất về TOEFL
  119.000đồngSắp có
  Đặt Mua
 • GMAT 900
  600 từ đã được lựa chọn kĩ lưỡng từ những sách và tài liệu được ưa chuộng và nổi tiếng nhất về GMAT
  199.000đồngSắp có
  Đặt Mua
 • GRE 900
  600 từ đã được lựa chọn kĩ lưỡng từ những sách và tài liệu được ưa chuộng và nổi tiếng nhất về GRE
  199.000đồngSắp có
  Đặt Mua
 • Workplace
  300 từ thông dụng ở môi trường công sở.
  69.000đồngSắp có
  Đặt Mua
 • Business
  300 từ được sử dụng thường xuyên trong kinh doanh
  69.000đồngSắp có
  Đặt Mua
 • Finance
  300 từ được sử dụng thường xuyên trong ngành tài chính
  69.000đồngSắp có
  Đặt Mua
 • IT
  300 từ được sử dụng thường xuyên trong ngành công nghệ thông tin (IT)
  69.000đồngSắp có
  Đặt Mua

Nếu bộ từ bạn muốn mua không có ở trên, xin vui lòng cho chúng tôi biết: