Động từ bất quy tắc - Lead

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
dẫn đường, dẫn dắt
Dạng động từ:
Present simple: lead /liːd/
Quá khứ đơn: led /led/
Quá khứ phân từ: led /led/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc