Tài khoản LeeRit Pro

Tài khoản LeeRit PRO giúp bạn học được tất cả các bộ từ vựng có ở LeeRit, với một mức phí tiết kiệm hơn nhiều so với việc mua các bộ từ riêng lẽ.

LeeRit hiện nay không còn bán các bộ từ vựng riêng lẽ.

Với tài khoản LeeRit Pro, bạn sẽ có thể:

Tôi sử dụng Tài khoản LeeRit Pro như thế nào?

Sau khi mua Tài khoản LeeRit Pro, bạn sẽ được sử dụng một trang đặc biệt mà ở đó bạn sẽ có thể tạo bất kì bộ từ nào bạn muốn học.


905.000 đ
119.000 đ
→ Bạn tiết kiệm được: 786.000 đ!

Mua tài khoản LeeRit Pro, bạn sẽ được học tất cả những bộ từ vựng dưới đây:

Từ vựng tiếng Anh tổng quát: trị giá 131.000 đ (học trong 3 tháng)

Từ vựng cho các kì thi tiếng Anh: trị giá 183.000 đ (học trong 3 tháng)

Từ vựng ở trường học: trị giá 164.000 đ (học trong 3 tháng)

Từ vựng Ôn thi đại học: trị giá 49.000 đ (học trong 3 tháng)

Từ vựng chuyên ngành: trị giá 227.000 đ (học trong 3 tháng)

Từ vựng cho người đi làm: trị giá 66.000 đ (học trong 3 tháng)

Từ vựng theo chủ đề: trị giá 85.000 đ (học trong 3 tháng)

Các bộ từ nhỏ theo chủ đề: 195+ bộ từ và cập nhật hàng tuần

Từ vựng tiếng Anh về quần áo (phần 3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về chương trình tv
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về sức khỏe
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về truyện cổ tích (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về truyện cổ tích (phần 3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về truyện cổ tích (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về xe hơi (phần 3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về xe hơi (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về xe hơi (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các loại xe công trình
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về phòng thí nghiệm (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về phòng thí nghiệm (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về cửa hàng
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về sân bóng rổ
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về tiệm làm tóc (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về tiệm làm tóc (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về hồ bơi (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về hồ bơi (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về đám cưới (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về trò chơi (phần 7)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về đám cưới (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về trò chơi (phần 6)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về trò chơi (phần 5)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về trò chơi (phần 4)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các môn học (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về rạp chiếu phim (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các loại giường
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các loại ghế
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về cây cối (phần 4)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về cây cối (phần 3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về cây cối (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các hình cơ bản (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về viện bảo tàng (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về viện bảo tàng (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các dụng cụ (phần 6)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các dụng cụ (phần 5)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về trò chơi (phần 3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về trò chơi (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về trò chơi (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các dụng cụ (phần 4)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các dụng cụ (phần 3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các dụng cụ (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các dụng cụ (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các hoạt động trong nhà bếp (phần 6)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các hoạt động trong nhà bếp (phần 5)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các hoạt động trong nhà bếp (phần 4)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các hoạt động trong nhà bếp (phần 3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các hoạt động trong nhà bếp (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các hoạt động trong nhà bếp (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về nhà ở (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về nhà ở (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về phép thuật
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về ngôi nhà
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về lễ Tạ ơn
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về chủng loài có nguy cơ tuyệt chủng (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về khách sạn (Phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về khách sạn (Phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về tôn giáo và tín ngưỡng (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về lễ Halloween
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về dấu câu (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về vũ trụ (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về cây cối (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về vũ trụ (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về nghề thủ công (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về nghề thủ công (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về nhà bếp (phần 7)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về trường học (phần 4)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về trường học (phần 3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về trường học (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về nhà bếp (phần 6)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật (phần 7)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về dụng cụ văn phòng (phần 4)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các môn học
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật (phần 6)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về dụng cụ văn phòng (phần 3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật (phần 5)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về siêu thị (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về rạp chiếu phim (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về nhà bếp (phần 5)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về nhà bếp (phần 4)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về thức ăn nhanh (phần 3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về nhà bếp (phần 3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các loại cửa hàng (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các loại cửa hàng (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về trang trại
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về cắm trại (phần 3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về nhà hàng (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật (phần 4)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về thức ăn nhanh (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về nhà bếp (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về thư viện (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về cắm trại (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về dụng cụ văn phòng (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về thư viện (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về nhà bếp (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về bưu điện (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về năng lượng (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về cắm trại (phần 1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp (phần 5)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật (phần 3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Quần áo (2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về các loài động vật (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về gia đình (phần 4)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về màu sắc của tóc
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về màu sắc (phần 4)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về trái cây (phần 5)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về trái cây (phần 4)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về gia đình (phần 3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về màu sắc (phần 3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về gia đình (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về giao thông (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về nghề nghiệp (phần 4)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về gia đình
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về màu sắc (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về giao thông
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về nghề nghiệp (phần 3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về các màu sắc
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về các loại dụng cụ âm nhạc (phần 2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về các loại vải
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về các loại nón
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Xét nghiệm Y học
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Dụng cụ Y tế
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Hệ Xương khớp (1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Các loại Thuốc
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Cấu tạo Cơ thể con người
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Bộ phận Cơ thể người (1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Bộ phận Cơ thể người (2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Đường phố
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Công viên
Miễn phí cho LeeRit Pro
Thành ngữ với Màu Đỏ
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Ăn Uống
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Đồ dùng nấu Ăn (2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Trường học
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Tiếng động vật
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Sân bay
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Quần áo
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Các loại hạt
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Thời tiết (1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Thời tiết (2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Thành ngữ thông dụng (10)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Thành ngữ thông dụng (11)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Board Game
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Bài tây
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Cờ vua
Miễn phí cho LeeRit Pro
Thành ngữ thông dụng (8)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Thành ngữ thông dụng (9)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Thành ngữ thông dụng (7)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về tính cách cung Song Ngư
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về tính cách cung Bảo Bình
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về tính cách cung Ma Kết
Miễn phí cho LeeRit Pro
Thành ngữ thông dụng (6)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Thành ngữ thông dụng (4)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Thành ngữ thông dụng (5)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Thành ngữ thông dụng (2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Thành ngữ thông dụng (3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Thành ngữ thông dụng (1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về tính cách cung Thiên Bình
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về tính cách cung Bọ Cạp
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về tính cách cung Nhân Mã
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về tính cách cung Cự Giải
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về tính cách cung Sư Tử
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về tính cách cung Xử Nữ
Miễn phí cho LeeRit Pro
Thành ngữ với từ Book
Miễn phí cho LeeRit Pro
Cụm động từ với từ Give
Miễn phí cho LeeRit Pro
Cụm động từ với từ Make
Miễn phí cho LeeRit Pro
Thành ngữ với từ Shop
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về tính cách cung Kim Ngưu
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về tính cách cung Bạch Dương
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về các Sinh vật Huyền thoại (1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về các Sinh vật Huyền thoại (2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về tính cách cung Song Tử
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Thể thao dưới nước
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Du lịch (2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về môn Bi a
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Du lịch (3)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Du lịch (1)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về môn Bơi lội
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Các kĩ thuật nấu ăn
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về đồ dùng nấu ăn
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về TRƯỜNG HỌC
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về 12 con giáp
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Các loài hoa
Miễn phí cho LeeRit Pro
Cụm từ với Make, Do, Have
Miễn phí cho LeeRit Pro
Cụm động từ với LOOK
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về tính cách con người
Miễn phí cho LeeRit Pro
Cụm động từ với OUT
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về thức ăn nhanh
Miễn phí cho LeeRit Pro
Cụm động từ với FALL
Miễn phí cho LeeRit Pro
Cụm động từ với GET
Miễn phí cho LeeRit Pro
Cụm từ với TAKE
Miễn phí cho LeeRit Pro
Động từ về nấu ăn
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về cảm xúc
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về NGHỀ NGHIỆP (2)
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về NGHỀ NGHIỆP
Miễn phí cho LeeRit Pro
Từ vựng về Đồ đạc trong phòng khách
Miễn phí cho LeeRit Pro

Những câu hỏi thường gặp

Q Sau khi mua Tài khoản LeeRit Pro, tôi có phải mua bộ từ nào khác?

Answer: Sau khi mua Tài khoản LeeRit Pro, bạn sẽ có thể học tất cả các bộ từ hiện có cũng như bất kì bộ từ nào có trong tương lai.

Với Tài khoản LeeRit Pro, bạn cũng sẽ có thể ưu từ không giới hạn trong khi học với Trắc Nghiệm Thông Minh.

Như vậy, với Tài khoản LeeRit Pro, bạn sẽ không phải mua bất kì cái gì khác để mở rộng vốn từ của bạn ở LeeRit.