Động từ bất quy tắc - Shake

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
rung, lắc
Dạng động từ:
Present simple: shake /ʃeɪk/
Quá khứ đơn: shook /ʃʊk/
Quá khứ phân từ: shaken /ˈʃeɪkən/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc