Động từ bất quy tắc - Strike

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
đánh ai rất mạnh, tông phải
Dạng động từ:
Present simple: strike /straɪk/
Quá khứ đơn: struck /strʌk/
Quá khứ phân từ: struck /strʌk/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc