Nhóm từ đầu tiên trong chuỗi từ vựng mô tả Vẻ bên ngoài – Physical Appearance là về Mắt:

Eyes

 

 • (bright) blue/green/(dark/light) brown/hazel eyes
  đôi mắt (sáng) màu xanh biển/xanh lục/nâu (sáng, tối)/nâu đỏ
 • deep-set/sunken eyes
  đôi mắt trũng sâu
  bulging/protruding eyes
  đôi mắt lồi
 • small/beady shifty eyes
  đôi mắt nhỏ, tròn và sáng

  sparkling/twinkling eyes
  mắt sáng lấp lánh

  (informal) shifty eyes
  đôi mắt quỷ quyệt, gian xảo

 • piercing/penetrating/steely eyes
  cái nhìn sắc/thấu suốt/sắt đá
 • bloodshot/watery/puffy eyes
  mắt đỏ ngầu/đẫm lệ/sưng húp
 • bushy/thick/dark/raised/arched eyebrows
  lông mày rậm/dày/tối màu/nổi lên/có hình vòng cung
 • long/dark/thick/curly/false eyelashes/lashes
  lông mi dài/tối màu/dày/cong/giả