• Reviews

Bài phê bình / đánh giá

VD:  The film receives mixed reviews from the critics. = Bộ phim nhận được nhiều bài đánh giá trái chiều từ những nhà phê bình.

 

  • Movie genre

Thể loại phim

VD:  These days the audience only wants to see the action genre, because action movies are fun and simple. = Ngày nay khán giả chỉ thích xem thể loại hành động, vì phim hành động nó vui và đơn giản.

 

  • Breaking the fourth wall

Chỉ hiện tượng nhân vật trong một phim/kịch thoát khỏi vai diễn của mình và tương tác với chính người xem

VD: Deadpool was pretty hilarious and quite unique, there were a lot of uses of fourth wall breaking just like in the comics. = Deadpool là một phim khá hài hước và độc đáo, có sử dụng nghệ thuật phá vỡ bức tường thứ 4 y chang như trong truyện.

 

  • Adaptation

Tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ một sách, truyện, game, v.v.

VD: The movie adaptation of Atonement received critical acclaim. =  Bộ phim chuyển thể từ truyện Atonement nhận được sự hoan nghênh từ giới phê bình.

 

  • Screenplay

Kịch bản

VD: A lot of Christopher Nolan’s movies’s screenplays were written by the man himself. = Rất nhiều kịch bản trong phim của Christopher Nolan được viết bởi chính ông ấy.

 

  • Remake

Tác phẩm làm lại

VD: The movie studio is considering remaking a 1974 movie. = Hãng làm phim đang cân nhắc làm lại một phim từ năm 1974.

 

  • Film buffs

Dân nghiện phim

VD: The film buffs are outraged all over the internet about rumors of a remake of Barry Lyndon. = Dân nghiện phim đang tỏ  ra phẫn nộ khắp thế giới mạng về lời đồn của một tác phẩm làm lại của phim Barry Lyndon

 

  • Cinematography

Chỉ nghệ thuật, phong cách quay phim

VD: The cinematography in a lot of Terrence Malick’s stuffs  are quite spectacular. = Phong cách quay phim trong rất nhiều tác phẩm của Terrence Malick rất chi là tuyệt vời.