Từ vựng tiếng Anh về NGHỀ NGHIỆP

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Từ vựng tiếng Anh về NGHỀ NGHIỆP Phần 1

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

 • Occupations

  /ˌɒkjəˈpeɪʃən/

  Nghề nghiệp

 • doctor

  /ˈdɒktər/

  bác sĩ

 • dentist

  /ˈdentɪst/

  nha sĩ

 • cashier

  /kæʃˈɪər/

  thu ngân

 • builder

  /ˈbɪldər/

  thợ xây dựng

 • reporter

  /rɪˈpɔːtər/

  phóng viên

 • tailor

  /ˈteɪlər/

  thợ may

 • teacher

  /ˈtiːtʃər/

  giáo viên

 • cook

  /kʊk/

  đầu bếp

 • magician

  /məˈdʒɪʃən/

  ảo thuật gia

 • baker

  /ˈbeɪkər/

  thợ làm bánh

 • singer

  /ˈsɪŋər/

  ca sĩ

 • artist

  /ˈɑːtɪst/

  họa sĩ

 • waiter

  /ˈweɪtər/

  bồi bàn

 • carpenter

  /ˈkɑːpəntər/

  thợ mộc

 • actor

  /ˈæktər/

  diễn viên

 • nurse

  /nɜːs/

  y tá

 • secretary

  /ˈsekrətəri/

  thư kí

 • gardener

  /ˈɡɑːdənər/

  người làm vườn

 • vet

  /vet/

  bác sĩ thú y

 • businessman

  /ˈbɪznɪsmæn/

  doanh nhân

 • policeman

  /pəˈliːs.mən/

  cảnh sát

 • painter

  /ˈpeɪntər/

  thợ sơn nhà

 • hairdresser

  /ˈheəˌdresər/

  thợ cắt tóc

 • dancer

  /ˈdænsər/

  vũ công

 • farmer

  /ˈfɑːmər/

  nông dân

Từ vựng tiếng Anh về NGHỀ NGHIỆP Phần 2

 • 1. astronaut

  /ˈæstrənɔːt/

  phi hành gia

 • 2. cartoonist

  /kɑːrˈtuːnɪst/

  họa sĩ vẽ phim hoạt hình

 • 3. architect

  /ˈɑːkɪtekt/

  kiến trúc sư

 • 4. photographer

  /fəˈtɒɡrəfər/

  nhiếp ảnh gia

 • 5. flight attendant

  tiếp viên hàng không

 • 6. interior designer

  nhà thiết kế nội thất

 • 7. lawyer

  /ˈlɔːjər/

  luật sư

 • 8. psychologist

  /saɪˈkɒlədʒɪst/

  nhà tâm lý học

 • 9. model

  người mẫu

 • 10. journalist

  /ˈdʒɜːnəlɪst/

  nhà báo

 • 11. disc jockey/DJ

  người chỉnh nhạc

 • 12. tour guide

  hướng dẫn viên du lịch

Từ vựng tiếng Anh về NGHỀ NGHIỆP Phần 3

 • receptionist

  /rɪˈsepʃənɪst/

  nhân viên lễ tân

 • engineer

  /ˌendʒɪˈnɪər/

  kỹ sư

 • programmer

  /ˈproʊɡræmər/

  lập trình viên máy tính

 • paramedic

  /ˌpærəˈmedɪk/

  nhân viên cấp cứu

 • surgeon

  /ˈsɜːdʒən/

  bác sĩ phẫu thuật

 • tattooist

  /təˈtuː.ɪst/

  nhân viên xăm mình

 • musician

  /mjuːˈzɪʃən/

  nhạc công

 • sailor

  /ˈseɪlər/

  thủy thủ

 • florist

  /ˈflɒrɪst/

  người bán hoa

Từ vựng tiếng Anh về NGHỀ NGHIỆP Phần 4

 • chauffeur

  /r/

  tài xế riêng

 • firefighter

  /ˈfaɪəfaɪtər/

  lính cứu hỏa

 • writer

  /ˈraɪtər/

  nhà văn

 • lifeguard

  /ˈlaɪfɡɑːd/

  nhân viên cứu hộ (ở bể bơi, bãi biển...)

 • plumber

  /ˈplʌmər/

  thợ sửa ống nước

 • mailman

  /ˈmeɪlmæn/

  người đưa thư

Từ vựng tiếng Anh về NGHỀ NGHIỆP Phần 5

 • barista

  /bɑːrˈiːs.tə/

  nhân viên pha chế cà phê

 • judge

  /dʒʌdʒ/

  quan tòa, thẩm phán

 • bodyguard

  /ˈbɒdiɡɑːd/

  cận vệ

 • babysitter

  /ˈbeɪbisɪt̬ɚ/

  người giữ trẻ

 • pilot

  /ˈpaɪlət/

  phi công

 • electrician

  /ɪˌlekˈtrɪʃən/

  thợ điện

 • magician

  /məˈdʒɪʃən/

  ảo thuật gia

 • mechanic

  /mɪˈkænɪk/

  thợ máy, thợ cơ khí

 • cameraman

  /ˈkæmərəmæn/

  thợ quay phim

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm