Chi tiết về việc sử dụng bộ Ôn thi đại học LeeRit

Chú ý:

Điều kiện Hoàn lại tiền dưới đây chỉ áp dụng nếu bạn mua riêng lẻ bộ Ôn thi đại học.

Nếu bạn mua Tài khoản LeeRit Pro (trong đó có bộ Ôn thi đại học), việc hoàn lại tiền sẽ không áp dụng và thời gian sử dụng sẽ tuân theo thời gian sử dụng của Tài khoản LeeRit Pro.

Thời gian sử dụng

Bạn có thể sử dụng bộ Ôn thi đại học LeeRit trong vòng 1 năm kể từ ngày mua.

Hoàn lại tiền

LeeRit quyết tâm giúp bạn đạt điểm cao trong kì thi đại học của mình. Việc hoàn lại tiền này nhằm thể hiện cụ thể quyết tâm giúp các bạn của LeeRit.

LeeRit sẽ hoàn lại tiền cho bạn nếu bạn thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

 • Bạn thi đại học trong vòng 1 năm kể từ ngày bạn mua bộ Ôn thi đại học LeeRit.
  Như vậy: nếu bạn mua bộ ôn thi đại học sau kì thi đại học năm 2013, kì thi đại học năm 2014 là kì thi được tính.
 • Trước ngày thi Đại học (đợt I), bạn đăng kí tham gia nhận lại tiền và bạn đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn.
  Xem những điều kiền cụ thể ở mục dưới đây.
 • Điểm thi đại học môn tiếng Anh năm của bạn dưới 5.

Để đăng kí tham gia nhận lại tiền, bạn cần làm theo những bước sau:

 • Cố gắng ôn luyện hết sức (điều này chỉ mình bạn biết, nhưng bạn cố gắng nhé)
 • Nắm rõ hết tất cả các từ ở 2 bộ từ ôn thi Đại học
  Ở Góc học tập, bạn sẽ thấy được là bạn đã nhớ hết các từ của một nhóm từ hay chưa.
 • Làm hết tất cả các đề thi từ 2006 đến 2013 với số câu đúng >= 70 cho mỗi đề (mỗi đề có 80 câu).
  Chú ý: Hệ thống ghi lại điểm của bạn mỗi lần bạn làm bài. Bạn có vô số lần đề làm, và chúng tôi tính cho bạn lần bạn đạt điểm cao nhất.
 • Làm hết tất cả 22 đề luyện tập, với số câu đúng >= 20 cho mỗi đề (mỗi đề có 25 câu).
  Chú ý: Hệ thống ghi lại điểm của bạn mỗi lần bạn làm bài. Bạn có vô số lần đề làm, và chúng tôi tính cho bạn lần bạn đạt điểm cao nhất.

Bất kì khi nào trước ngày thi Đại học đợt I năm 2014, bạn hãy email cho LeeRit để xác nhận việc bạn đã đáp ứng đủ các bước trên và muốn tham gia việc nhận lại tiền nếu không may đi thi dưới 5 điểm.

Sau khi xác nhận với hệ thống, LeeRit sẽ email xác nhận với bạn về việc bạn đã thỏa mãn các điều kiện trên.

Nếu bạn không email cho LeeRit trước khi thi để đăng kí tham gia nhận lại tiền, bạn xem như đồng ý là bạn sẽ không tham gia nhận lại tiền, dù kết quả điểm của bạn như thế nào.

Nhận lại tiền nếu kết quả môn tiếng Anh dưới 5 điểm

Trong vòng 1 tháng sau khi có kết quả thi Đại học năm 2014, và nếu bạn đạt điểm dưới 5 (bạn sẽ đạt điểm cao hơn phải không nào!), bạn hãy email cho LeeRit với một hình chụp giấy báo kết quả môn tiếng Anh của bạn.

LeeRit sẽ xác nhận nếu bạn trước khi thi đã đăng kí tham gia nhận hoàn lại tiền. Nếu chính xác, LeeRit sẽ xác nhận với bạn qua email về việc chuyển lại tiền cho bạn.

Bạn có thể nhận lại tiền bằng một trong hai cách sau: