Đáp án: 1A và 2B

1/ Đó không thể nào là Tom. Cậu ấy đang đi du lịch mà => Phán đoán có căn cứ
2/ mustn't do something: không được làm gì / cấm không được làm gì
Trong trường hợp này là không được lái xe mà không đội mũ bảo hiểm (Theo quy định của pháp luật)

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic