Đáp án là: 1A & 2D đúng

Giải thích:

1. Phương hướng:

Có hai cách chỉ phương hướng với hai nghĩa khác nhau như sau:

a. in the (east, west, north, south) of something / country = phía (đông, tây, bắc, nam) của nơi đó nhưng ở trong nó.

Ví dụ: Hanoi is in the north of Vietnam

 

b. to the (east, west, north, south) of something / country = phía (đông, tây, bắc, nam) của nơi đó nhưng ở ngoài nó.

Ví dụ:  China is to the north of Vietnam

⇒ Do vậy ta chọn A vì nếu chọn C nghĩa là TQ nằm trong Việt Nam.

 

2. Danh từ kép:

break-up (n) the ending of a relationship or an association

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic